Webshop za veleprodaju

Aplikacija za prodaju autodelova putem Interneta

Webshop za veleprodaju je softverski sistem namenjen za standardizovanu obradu asortimana autodelova trgovaca u veleprodaji/proizvođača delova, njihovo profesionalno kataloško predstavljanje i prodaju kupcima putem Interneta.

Putem ovog jedinstvenog sistema samostalno ćete kreirati i ažurirati bazu svoje ponude, predstaviti kompletan prodajni asortiman kupcima, dajući im aktuelne i precizne informacije o artiklima, vodićete evidenciju kupaca, imati različite statističke preglede prodaje asortimana.

Vaši kupci će biti zadovoljni, jednostavno putem web kataloga dolaziće do željenih informacija o delovima iz Vaše ponude, Vi ćete sa lakoćom održavati ponudu aktuelnom i kupci će u svakom trenutku videti ažurirane informacije.

Kupci će slati porudžbine putem Webshopa, a Vaši komercijalisti kroz sistem automatizovano obrađivati primljene porudžbine.

Sistem čini nekoliko aplikacija. Za izradu baze Webshop sistema na raspolaganju Vam je Odyssey Online-aplikacija koja predstavlja osnovu našeg softverskog sistema i služi za samostalno kreiranje baze podataka od strane korisnika. Imate mogućnost da odaberete brendove iz TecDoc baze čiji se proizvodi nalaze u Vašem asortimanu, i koji će postati sastavni deo baze Vašeg Webshopa. Nakon toga, kroz Odyssey Online vršite jednokratno upisivanje veleprodajne cene i interne šifre putem excel fajlova, za artikle odabranih TecDoc brendova. Sve ostale informacije o tim artiklima su iz TecDoc-a, aktuelne verzije na tržištu.

Odyssey Online Vam nudi i dopunu baze artiklima iz Vaše ponude koji nisu u TecDoc-u. Procesi obrade artikala, dodavanje i izmena informacija su vrlo jednostavni. Dodavanje novih artikala, izmena postojećih, kao i uvoz korisničkih slika i uporednih brojeva se može izvršiti uvozom iz Excela ili direktno u aplikaciji kroz jednostavan i brz korisnički interfejs.

Odyssey Online našim korisnicima omogućava obradu svih informacija o artiklima kao što su modeli automobila u koje se ugrađuju, uporedni brojevi, osobine i slike artikala, sastavni delovi, cena i njihovo međusobno povezivanje.

Nakon obrade asortimana u Odyssey Online-u, ponuda se kupcima predstavlja putem Webshop sistema za veleprodaju. Kupci 24 h sata dnevno putem Interneta pristupaju Webshop-u. Webshop je namenjen registrovanim kupcima, koji nakon logovanja pristupaju sistemu i pretražuju asortiman. Na raspolaganju su im sve informacije o artiklima, cenama sa rabatima, količinama i dostupnosti robe. Po odabiru željenih artikala, kupci pripremaju porudžbine i šalju ih kroz sistem.

U Vašem Webshop-u imate mogućnost pregleda i obrade porudžbina, kao i kompletne evidencije i menadžmenta kupaca u sistemu. Tu je mogućnost aktiviranja i deaktiviranja kupaca, a prilikom kreiranja novog kupca, možete definisati opcije kupca (da li kupac može videti cene, statuse artikala, količine, interne šifre, itd.).

Uz to, kupcima je omogućena opcija korisničke marže, posle čijeg definisanja kupac može da pregleda kompletnu ponudu artikala sa cenama u koje je uračunata unapred definisana marža.

Putem Menadžment konzole, prateće aplikacije Webshop sistema, imete mogućnost izmene osnovnih informacija vezanih za Vaš Webshop, kao što su naziv Webshopa, jezik, uslovi prodaje, PDV, kao i mogućnost grupnog selektovanja artikala za prikazivanje u Webshopu.

Uvodeći ovakav sistem promocije i prodaje proizvoda modernizujete svoju ponudu, istovremeno je predstavljate velikom broju kupaca, svojim kupcima dajete mogućnost da u svakom trenutku imaju uvid u ponudu i da poruče željene proizvode putem Interneta 24 sata dnevno, automatizujete poslovne procese vezane za prodaju autodelova, upravljanje kupcima i rad sa porudžbinama.

Na raspolaganju su Vam i dodatne aplikacije/moduli Webshopa, koji upotpunjuju i zaokružuju poslovanje putem našeg softverskog sistema i nude sve prednosti i komfor korišćenja celokupnog sistema.

Funkcionalnosti Maloprodaja Veleprodaja
Profesionalni hosting
Trenutno ažuriranje stanja artikala iz ERP-a
Ažuriranje TecDoc informacija svaka 3 meseca
Kreiranje artikala koji se ne nalaze u TecDoc bazi (Odyssey Online)
Pregled ponude delova pre logovanja
Ponuda na početnoj stranici
Poručivanje slobodnog unosa
Uvoz aktivne porudžbine
Pregled porudžbina
Obrada porudžbine
Pregled profaktura
Upravljanje kupcima
Rabati
Korisničke marže
Dodatni moduli    
Modul za statistiku
Integracija sa ERP-om
Vesti
Specijalne ponude
Izgled po želji
Tehnički podaci

Modul za statistitku

Modul za statistiku je web aplikacija koja pruža uvid u dokumente koji se generišu pomoću Webshop sistema, i omogućava statističko praćenje toka procesa poručivanja i prodaje proizvodnog ili prodajnog asortimana.

Pomoću Modula za statistiku vršite uvid u statistiku prodaje, kao na primer uvid u ukupan broj i vrednost porudžbina i profaktura i razliku između njih, kao i uvid u pojedinačne segmente prodaje među kojima izdvajamo pregled najprodavanijih artikala, pregled artikala koji su na stanju a nisu poručivani, i pregled artikala kojih nije bilo u dovoljnoj količini.

Na osnovu informacija dobijenih prema različitim parametrima statistike, dobijate uvid u to koje artikle kupci iz Vašeg asortimana kupuju a koje ne, i na osnovu ovakvih izveštaja imate mogućnost da komunicirate sa kupcima i činite dalje korake u vezi sa predstavljanjem ponude i eventualnim izmenama.

Koristeći opcije Modula za statistiku, pratite kompletnu statistiku prodaje i u skladu sa dobijenim rezultatima pravite strategiju prodaje i nabavke za naredni period.

Integracija sa ERP poslovnim sistemom Korisnika

Integracijom Vašeg ERP poslovnog sistema sa Webshop sistemom za trgovinu autodelovima, omogućava se automatsko prikazivanje i trenutno ažuriranje cena i količina proizvoda u Webshop sistemu u realnom vremenu, prosleđivanje porudžbina pristiglih u Webshop direktno u ERP sistem i njihovu obradu u ERP sistemu. Zatim, registracijom kupaca u ERP sistemu obavlja se njihova automatska registracija i izrada pristupnih podataka za Webshop sistem.

Vesti

Kao dodatnu opciju u okviru sistema Webshop za veleprodaju, na raspolaganju Vam je opcija Vesti koje se šalju putem sistema i prikazuju se na početnoj strani Webshop-a. Vesti mogu sadržati razne linkove, informacije i slike, i predstavljaju važan način obaveštavanja kupaca. Ukoliko je Webshop dostupan na više jezika, na svakom jeziku je moguće postaviti različitu vest. Moguće je prikazivati više vesti u isto vreme i postaviti vremensko ograničenje njihovog trajanja.

Specijalne ponude

Specijalne ponude predstavljaju funkcionalnost koja omogućava kreiranje akcija artikala. Artikle koji su na specijalnoj ponudi možete prikazati svim kupcima ili odabranoj grupi kupaca. Na specijalnoj ponudi može se naći grupa artikala ili ceo brend. Cena artikala koji su na specijalnoj ponudi se kupcima prikazuje zelenom bojom. Vi definišete uslov artikla čijom kupovinom kupac stiče pravo za dobijanje nekog od odabranih bonusa (gratis artikal, popust na artikle iz uslova, popust na celu porudžbinu). Tokom trajanja određene specijalne ponude, kupac može da ispuni njene uslove u jednoj porudžbini ili u više porudžbina tokom trajanja date ponude, zavisno od uslova kao što su minimalna količina ili minimalan iznos, koje Vi određujete.

Izgled po želji

Osim standardnog i unapred definisanog izgleda Webshop sistema, možete da poručite opciju Izgled po želji koja obuhvata izbor palete boje, vrste fontova i prikaz Vašeg logoa.

Tehnički podaci

Naš softverski sistem je integrisan sa TecRMI softverskim sistemom koji snabdeva aftermarket tržište kvalifikovanim tehničkim servisnim informacijama vezanim za kompletnu ponudu vozila, od putničkih automobila do komercijalnih vozila. Zahvaljujući integraciji, tehnički podaci TecRMI sistema mogu biti sastavni deo Vašeg Webshop-a. Vaši kupci koji se bave servisiranjem će tako kroz Webshop dobiti sve potrebne tehničke podatke i moći će direktno u Webshop sistemu da izvrše porudžbinu delova potrebnih za servisiranje vozila.