Vavilon Online

Web aplikacija za prevođenje

Web aplikacija Vavilon Online predstavlja komponentu našeg softverskog sistema kreiranu za brzu i automatizovanu lokalizaciju izraza u bazi i interfejsa aplikacija koje čine sistem na jezike naših korisnika.

Vavilon Online podržava prevod na sve svetske jezike. Pri prevodu, aplikacija nudi mogućnost izbora jezika sa koga se određeni izrazi prevode, zatim jezika na koji izraze treba prevesti i pomoćnog jezika koji dodatno opisuje izraz koji se prevodi. Takođe, Vavilon Online nudi izmenu jezika interfejsa same aplikacije.

Sistem prevođenja je organizovan u nekoliko segmenata, u zavisnosti od vrste izraza koji se prevode (nazivi artikala, kriterijumi, interfejs...). Segmenti sadrže filter po početnom slovu, a za preciznije pronalaženje željenog izraza postoji pretraga koja je maksimalno ubrzana i pojednostavljena. Izrazi se mogu filtrirati i prema trenutnom statusu prevoda kao svi, novi, neprovereni i prevedeni.

Navedene opcije sistema omogućavaju različit pristup procesu prevođenja, moguće je sekvencijalno prevođenje potrebnih izraza ili prevođenje redom svih izraza. Ažuiranje izraza prevedenih u Vavilonu u odgovarajućim aplikacijama se obavlja automatski.

Zahvaljujući načinu prevođenja koji smo razvili u aplikaciji Vavilon Online, sva naša rešenja se brzo prilagođavaju  i profesionalno predstavljaju svim našim korisnicima sa inostranih tržišta na njihovom maternjem jeziku.