TecDoc

Elektronski katalog autodelova

» TecDoc Web katalog - najčešće postavljana pitanja

QUANTUM - AutoMARKET je partner i zastupnik preduzeća TecAlliance GmbH iz Nemačke, vodećeg provajdera elektronskih informacija o rezervnim delovima za autoindustriju na evropskom tržištu.

Jedan deo naše saradnje se odvija na polju distribucije TecAlliance proizvoda na našem tržištu, a drugi na polju razmene elektronskih podataka. Naš softverski sistem je kompatibilan sa TecDoc sistemom, i našim korisnicima omogućavamo korišćenje podataka o brendovima iz TecDoc-a, koji postaju deo baze Webshop sistema koje izrađujemo za njihove potrebe.

Među proizvodima TecAlliance-a izdvajamo TecDoc Web katalog autodelova i TecDoc Export format.

TecDoc Web katalog je katalog rezervnih delova koji sadrži ponudu preko 400 najvećih svetskih proizvođača autodelova, koja se stalno uvećava i dopunjuje novim proizvođačima. Kako bismo korisnicima na našem tržištu olakšali upotrebu kataloga, u saradnji sa TecDoc-om smo pripremili verziju kataloga na srpskom jeziku.

Katalog trenutno sadrži preko 52.000 modela automobila, 42.000 modela komercijalnih vozila, preko 3.900.000 slika i preko 4.099.000 artikala, i obuhvata delove za veliki broj motornih vozila.

Katalog pruža mnogobrojne informacije o grupama autodelova, vremenu zamena, mogućnosti ugradnje u različite marke vozila pod različitim uslovima itd. Pored ovih informacija, uz svaki deo postoji i slika što znаčajno olakšava identifikaciju i gotovo u potpunosti eliminiše mogućnost greške.

Do željenih informacija se dolazi pomoću naprednog sistema pretrage, a na osnovu različitih kriterijuma, kao na primer prema:

» proizvođaču vozila
» modelu vozila
» oznaci motora
» podacima iz saobraćajne dozvole
» OEM broju
» fabričkom broju
» izboru univerzalnog artikla
» oznaci tipa modela
» izboru osovine
» broju šasije (VIN).

Kao povratnu informaciju korisnik dobija:

» fabrički broj proizvođača autodela
» originalni (OEM) broj proizvođača vozila
» EAN broj
» modele vozila u koje se deo može ugraditi
» karakteristike autodela
» sliku autodela
» sadržaj i količinu pakovanja autodela
» kontakt informacije o proizvođaču autodela.

Pored informacija vezanih za rezervne delove, u TecDoc katalogu se nalaze i veoma korisne informacije o motorima i njihovim proizvođačima, kao i normativi održavanja za pojedine motore vozila i delove motorne grupe. Ove informacije su korisne, kako individualnim korisnicima tako i specijalizovanim servisima.

Za korišćenje Web kataloga preporučeno je ispunjavanje sledećih tehničkih zahteva:

» Internet pristup: Najmanja preporučena brzina Internet prenosa 1024 kb/s
» Rezolucija ekrana 1024x768 ili veća
» Adobe Acrobat Reader, verzija 5 ili novija
» Browser: MS Internet Explorer 6 ili novija, Mozilla Netscape Verzija 7 ili novija, ili Mozilla Firefox
» E-mail adresa

TecDoc katalog danas predstavlja najpotpuniji i najsveobuhvatniji katalog rezervnih autodelova na evropskom tržištu koji je postao sinonim standardizacije podataka i sporazumevanja na evropskom aftermarket tržištu.

TecDoc Export format-Subjektima u autoindustriji koji trguju asortimanom dobavljača zastupljenih u TecDoc-u, omogućavamo kupovinu TecDoc Export formata, uz popust koji obezbeđujemo kao zastupnici TecDoc-a. Potom, TecDoc Export format možemo kao osnovu baze podataka klijenata implementirati u naša rešenja i prilagoditi njihovim potrebama.