SmartCAL

OE kalkulacija → aftermarket porudžbina

SmartCAL je web aplikacija kreirana za automatizovano pretvaranje kalkulacije štete na vozilu koja sadrži OE brojeve u ponudu adekvatnih zamenskih delova sa aftermarket tržišta.

Određena kalkulacija štete na vozilu koja sadrži OE brojeve se prosleđuje u SmartCAL aplikaciju koja prepoznaje OE brojeve i zatim ih traži u Webshop sistemu ili TecDoc katalogu. Za svaki prepoznati OE broj, SmartCAL prikazuje sve aftermarket delove koji zamenjuju taj OE deo.

SmartCAL prikazuje  informacije za aftermarket delove kao što su cena, dostupnost, modeli vozila u koje se deo ugrađuje, popusti i slično. Nakon odabira odgovarajućih aftermarket delova, korisnicima su dostupne informacije o uštedi koju su postigli zahvaljujući njihovom odabiru, i omogućeno im je automatsko slanje porudžbine direktno iz aplikacije.

Tokom procesa odabira zamenskih delova, korisnici imaju uvid u sledeće informacije:

√ Vrednost odabranih OE delova iz kalkulacije

√ Vrednost odabranih aftermarket  delova iz Webshop-a

√ Ukupna ušteda između vrednosti odabranih OE i aftermarket delova

Aplikacija SmartCAL značajno ubrzava i automatizuje pronalaženje aftermarket delova u Webshop sistemima za trgovinu rezervnim delovima, i tako modernizuje svakodnevni rad osiguravajućih društava koja se bave procenom štete na vozilima i njihovih saradnika servisera, a trgovcima rezervnim delovima omogućava još jedan način plasmana i prodaje proizvoda iz njihovog asortimana.