Poređenje ponuda

Poređenje ponuda dobavljača autodelova

Nova usluga QUANTUM-AutoMARKET-a omogućava jedinstvenu analizu dve ponude, iste vrste autodelova, od različitih dobavljača (npr. ukoliko od dve različite kompanije dobijete ponudu za kočione pločice).

Sa idejom da Vam omogućimo brzo donošenje odluke o kvalitetu ponuda, koje svakodnevno dobijate od dobavljača i prodavaca autodelova, predstavljamo novu uslugu koja će Vam višestruko ubrzati vreme analize i omogućiti izradu tabele uporednih brojeva, kroseva.

Kako izgleda proces:

- Pošaljite nam dva excel dokumenta sa ponudama različitih dobavljača, sa ili bez cena sa sledeće stranice.
- Mi ćemo izvršiti analizu i povezati dva ista artikla iz oba excel dokumenta.
- Rezultat je jedan excel dokument sa međusobno povezanim brojevima, krosevima, koji Vam omogućavaju jednostavnu analizu dobijenih ponuda.
- Na Vašu E-mail adresu Vam šaljemo excel dokument sa rezultatima.

*Prikazani izveštaj sadrži obavezne i preporučene informacije. Ukoliko nam ne dostavite preporučene informacije, Vaš izveštaj se može razlikovati od prikazanog.

Šta dobijate sa poređenjem dva excel dokumenta:

- Brzo međusobno povezivanje artikala dva proizvođača, tkz. kroseve
- Ukoliko uvezete cene, dobićete i procentualnu razliku između dve cene
- Pregledan excel dokument pogodan za dalju obradu
- Listu kroseva koju možete koristiti za uvoz u ERP, B2B, B2C, za slanje ponuda kupcima, slanje upita prema dobavljačima, izradu štampanih kataloga, promotivnu prodaju itd.

Besplatno poređenje

Korisnicima koji žele da ocene kvalitet  naše usluge omogućavamo jedno besplatno poređenje dva excel dokumenta nakon čega ćemo Vam poslati 100 rezultata koje smo dobili poređenjem. Slanje excel dokumenata sa ponudama možete obaviti na sledećem linku. Predlažemo da pošaljete excel dokumente koji imaju više od 100 redova, npr. minimum po 500 redova u oba excel dokumenta, kako biste iskoristili akciju u potpunosti i sigurno dobili 100 rezultata tokom poređenja koje ćemo uraditi. Još jedan razlog za uvoz što većeg broja redova u excel dokumentima predstavlja i podatak da ćemo Vam preostale rezultate poređenja, rezultati koji ne spadaju u one koje smo Vam već poslali besplatno, ponuditi uz minimalnu cenu, koja je promotivna samo za prvo poređenje. Preostale rezultate poređenja poslaćemo isključivo na Vaš zahtev.

FAQ:

Šta je potrebno da uradim da bih Vam poslao excel dokumente na obradu?
Potrebno je da kliknete na sledeći link Poređenje ponuda.

Kako treba da izgleda excel dokument koji upload-ujem?

Potrebno je da dostavljene ponude budu smeštene u excel dokumente. Excel dokument je potrebno da sadrži sledeće informacije:

Koliko su tačne informacije u izveštaju?

Obzirom da između brojeva dobavljača ne postoji direktna veza koja bi se koristila za poređenje Vaših informacija, ovaj zadatak obavljamo putem našeg inovativnog algoritma. Ne garantujemo 100% tačnost prepoznatih rezultata. Ukoliko utvrdite da se u rezultatima poređenja nalazi više od 10% neadekvatnih veza, kroseva, molimo Vas da nas o tome obavestite.

Poslao sam Vam ponude dobavljača, kada mogu da očekujem rezultate poređenja?

Rezultate poređenja poslaćemo Vam na E-mail, koji ste upisali kao kontakt, u roku od 2 radna dana QUANTUM-AutoMARKET-a.

Da li će svi brojevi iz obe ponude biti prepoznati?

Idealno da, ali u zavisnosti od strukture brojeva, količine brojeva u excel dokumentima i dostupnim informacijama, može se desiti da brojevi ne budu prepoznati u nekoj ponudi. Procenat prepoznatih brojeva možete povećati time što ćete excel dokumente pripremiti prema primeru uputstva i proslediti nam što više informacija (OE brojeve, uporedne brojeve sa drugim proizvođačima).

Koliki je maksimalan broj redova u excel dokumentu koji mogu da Vam pošaljem?

Maksimalan broj, jednog excel dokumenta, je 50.000 redova.