Microsoft Dynamics NAV

Integracija sa Microsoft Dynamics NAV ERP sistemom

U saradnji sa kompanijom Coming, izvršili smo integraciju našeg softverskog sistema sa Microsoft Dynamics NAV ERP sistemom.  Na realizaciju ovog projekta smo se odlučili kako bismo svim subjektima u autoindustriji koji se bave prodajom i proizvodnjom autodelova pružili sveobuhvatno rešenje i kompletan standardizovan sistem, koji će odgovoriti svim njihovim zahtevima za uvođenjem elektronskog poslovanja i automatizacijom poslovnih procesa.

Microsoft Dynamics NAV ERP sistem je poslovni informacioni sistem i predstavlja svetski priznato rešenje namenjeno preduzećima koja žele da automatizuju i povežu poslovne procese, informacije i funkcije preduzeća u jedinstven sistem.

Naši integrisani sistemi predstavljaju celinu, skup profesionalnih rešenja koja na jednom mestu unapređuju sve nivoe aktivnosti u poslovanju sa autodelovima.

QUANTUM-AutoMARKET softverski sistem rešava sve tehničke zahteve i specifičnosti standardizovane i automatizovane obrade, predstavljanja, ažuriranja i prodaje asortimana autodelova, a Microsoft Dynamics NAV sistem omogućava  planiranje i vođenje procesa ponude i potražnje, prodaje, nabavke, logistike, finansija, ljudskih resursa, povezivanja kupaca i dobavljača.

Korišćenje integrisanog paketa donosi brojne prednosti, integrisani ERP i Webshop omogućavaju automatsko prikazivanje i trenutno ažuriranje cena i količina proizvoda u realnom vremenu u Webshop sistemima za trgovinu autodelovima, zatim omogućavaju prosleđivanje porudžbina pristiglih u Webshop direktno u ERP sistem i njihovu obradu u ERP sistemu, kao i automatsku registraciju kupaca u Webshop sistemu i izradu pristupnih podataka za Webshop nakon njihove registracije u ERP sistemu korisnika.

Projekat integracije zaživeo je i u praksi, i za sada je uspešeno primenjen u poslovanju preduzeća SHOPGROUP, jedne od vodećih veleprodaja autodelova u našoj zemlji.

Kroz korišćenje naših objedinjenih usluga, obezbedićete kompletnu modernizaciju, napredak i povećanje efikasnosti Vašeg poslovanja.