QUANTUM-AutoMARKET u grupi zlatnih partnera Microsofta
Posle srebrnog partnerstva sa kompanijom Microsoft, QUANTUM-AutoMARKETu je ovaj napredak omogućio dalje usavršavanje i razvijanje aplikacija kao srži našeg poslovanja. Takođe je i učvršćen status specijalista za Cloud i Azure tehnologije.