light-dark-switchbtn
Preseljenjem u nove prostorije, QUANTUM-AutoMARKET je modernizovao alate rada i tehnologije kojima se služi.
Nov monitoring centar u QUANTUM-AutoMARKETu
Nov monitoring centar u QUANTUM-AutoMARKETu

Monitoring centar omogućava timu QUANTUM-AutoMARKETa da prati naše sisteme, statuse trenutnih zadataka i prijavljenih bagova, status automatskih QA testova, kao potrošnju resursa u realnom vremenu.

Podelite vest