light-dark-switchbtn
Lepezu korisnika proširili smo, na naše zadovoljstvo, ostvarivši saradnju sa osiguravajućim društvom Allianz Slovačka.
Saradnja sa osiguravajućim društvom Allianz Slovačka
Saradnja sa osiguravajućim društvom Allianz Slovačka

Lepezu korisnika proširili smo, na naše zadovoljstvo,  ostvarivši saradnju sa osiguravajućim društvom Allianz Slovačka.

Allianz Slovačka deo je Allianz grupe, vodećeg svetskog lanca među kompanijama koje pružaju finansijske usluge, čije se sedište nalazi u Nemačkoj a koji ima svoje kancelarije širom sveta.  Allianz grupa spada u 12 najvećih kompanija ovog tipa sa preko 78 miliona klijenata i 140 hiljada zaposlenih u 70 zemalja.

Allianz Slovačka je lider na slovačkom tržištu u oblasti osiguranja i obezbeđuje svojim klijentima vrhunske proizvode i usluge u oblasti osiguranja života, raznih vrsta vlasništva, različitih vrsta nesreća, kao i osiguranja od odgovornosti.

U cilju automatizacije poslovanja na polju osiguranja vozila i procene štete na vozilima, za Allianz smo kreirali aplikaciju koja služi za optimizaciju kalkulacije štete koja sadrži OE brojeve i njeno pretvaranje u ponudu odgovarajućih zamenskih delova sa aftermarket tržišta. Pored detaljnih informacija o adekvatnim zamenskim delovima u datoj kalkulaciji, aplikacija prikazuje i podatke o uštedi koja se postiže izborom ekvivalentnih aftermarket delova u odnosu na OE delove.

Kroz korišćenje ove aplikacije, naš korisnik je osavremenio  svoje aktivnosti vezane za procenu štete na vozilima i olakšao svakodnevni rad svojih zaposlenih, omogućio novu dimenziju poslovanja u ovoj oblasti i povećao njenu efikasnost .

Podelite vest