light-dark-switchbtn
U okviru nastupa našeg partnera, preduzeća Shopgroup, na 49. Međunarodnom salonu automobila na Beogradskom sajmu, 30.03.2011. u 14 časova u Velikoj sali biće održana prezentacija softverskog sistema ShopKAT, razvijenog od strane našeg tima.
Prezentacija softverskog sistema ShopKAT na Beogradskom sajmu
Prezentacija softverskog sistema ShopKAT na Beogradskom sajmu

U okviru nastupa našeg partnera, preduzeća Shopgroup, na 49. Međunarodnom salonu automobila na Beogradskom sajmu, 30.03.2011. u 14 časova u Velikoj sali biće održana prezentacija softverskog sistema ShopKAT, razvijenog od strane našeg tima.

Predstavnici QUANTUM-AutoMARKET-a prikazaće posetiocima, korisnicima ShopKAT-a, napredne funkcionalnosti koje mogu da koriste u svakodnevnom radu, a koje mogu da im omoguće sadržajniju i bržu pretragu prodajnog asortimana Shopgroup-a.

Biće reči i o tome kako je uvođenjem ShopKAT sistema, moderne B2B platforme koja koristi prednosti web tehnologija i Interneta u oblasti prezentovanja i prodaje proizvoda i omogućava bržu i bolju saradnju poslovnih subjekata, unapređeno poslovanje i modernizovana ponuda Shopgroup-a.

ShopKAT sistem je na standardizovan način obradio i predstavio sve artikle iz ponude našeg korisnika i omogućio trenutno ažuriranje ponude i njenu dopunu novim artiklima. U komunikaciji sa kupcima ShopKAT je doneo velike prednosti, brzu i stalnu vezu sa svim kupcima, jednostavan uvid kupaca u ponudu, detaljne i aktuelne informacije o proizvodima, njihovoj ceni i dostupnosti, mogućnost poručivanja artikala 24 sata dnevno.

Shopgroup-u je ShopKAT omogućio automatizaciju poslovnih procesa na relaciji obrada-ažuriranje-predstavljanje-prodaja proizvoda koji čine njegov asortiman, kao i automatizaciju vođenja sistema kupaca i naprednu statistiku svih prodajnih aktivnosti. Zaposlenima je postao svakodnevni nezamenljiv i najpouzdaniji saradnik u komunikaciji sa kupcima, radu sa porudžbinama i prodajom robe.

Posetiocima prezentacije biće prikazana buduća verzija ShopKAT-a, na kojoj se u ovom trenutku intenzivno radi, a glavni novitet će biti integracija sa softverskim paketom nemačke firme AuDaCon. AuDaCon je softver koji pruža informacije o vremenima zamene i potrebnim OE delovima za servisiranje vozila. Korisnicima će ova integracija omogućiti da za vozilo koje je potrebno servisirati, u ShopKAT-u pronađu neophodne informacije kao što su vreme potrebno za zamenu dela i koje delove treba zameniti, a ujedno će moći da naprave porudžbinu tih delova putem ShopKAT-a. Sve će se odvijati na jednom mestu, jednostavno i brzo.

Naš tim će na prezentaciji premijerno predstaviti i naše novo softversko rešenje, web aplikaciju Crossfire koja je namenjena poređenju cenovnika i izradi crossreference listi.

Crossfire je namenjen trgovcima i proizvođačima u autoindustriji, kao i svim drugim trgovcima kojima je neophodno da uporede cenovnike svojih dobavljača. Osnovna namena aplikacije je brzo i automatizovano poređenje cenovnika,  dobijanje jasnog pregleda razlika u cenovnicima i izvoz dobijenih rezultata u Excel fajl. U Excel fajlu, podeljenom po sheetovima, dobijaju se različite upoređene informacije, kao što su artikli sa istom cenom, zatim artikli sa umanjenom ili povećanom cenom, i prikazivanje obrađenih razlika u procentima.

Trgovcima u autoindustriji, Crossfire omogućava upoređivanje cenovnika različitih dobavljača, iako ne postoji direktna veza između njihovih fabričkih i OE brojeva. Proizvođačima autodelova omogućava izradu cross-reference liste između sopstvenih proizvoda i popularnih brendova na tržištu. Kao rezultat poređenja, dobija se Excel fajl u kome se nalazi lista artikala iz oba cenovnika, ili spisak fabričkih/OE brojeva, koji se nalaze u uporednoj vezi, pri čemu su njihovi uporedni brojevi prikazani u jednom redu.

Deo prezentacije će činiti nagradna igra u kojoj će učestvovati svi posetioci i tokom koje će naš tim kao nagrade podeliti promotivne kredite za korišćenje aplikacije Crossfire, kao i primerke nove verzije TecDoc DVD kataloga.

Na koktelu nakon prezentacije, svi posetioci i korisnici ShopKAT sistema će moći da razmene svoja dosadašnja iskustva u radu sa sistemom i prednostima njegovog korišćenja.

Vreme koje ćete provesti u prijatnom ambijentu Beogradskog sajma, u druženju sa kolegama iz branše, uz mnošto novih i zanimljivih informacija odličan je motiv da posetite predstojeću prezentaciju.

Očekujemo Vas 30.03.2011. u 14 sati, u Velikoj sali koja se nalazi u Upravnoj zgradi sajma.

Podelite vest