light-dark-switchbtn
U skladu sa stalnim radom na razvoju naše ponude i unapređenju softverskog sistema, pripremili smo novu generaciju naših proizvoda.
U izradi je nova generacija naših proizvoda
U izradi je nova generacija naših proizvoda

U skladu sa stalnim radom na razvoju naše ponude i unapređenju softverskog sistema, pripremili smo novu generaciju naših proizvoda.

S obzirom na kompatibilnost našeg sistema sa TecDoc sistemom, nova generacija proizvoda prati promene u TecDoc-u i funkcioniše na novoj, naprednoj TecDoc strukturi podataka pod nazivom "Phoenix", i nudi brže učitavanje, odziv i funkcionisanje programa.

U novim verzijama Odyssey-a, AutoKAT-a, AutoKAT Online-a, Webshop-a za maloprodaje, Dositej-a i Vavilon-a, mnoge postojeće funkcionalnosti su unapređene, dodat je i značajan broj novih, usavršeni su postojeći i dodati novi sistemi pretrage.

U okviru Odyssey-a, alata za izradu baza podataka i obradu artikala, izdvojićemo značajnu novu funkcionalnost, kojom je omogućena jednostavna obrada artikala - vezivanje kriterijuma, vozila, vezivanje uporednih brojeva i slika, dodavanje podataka o prodaji i dodatnih podataka o artiklu iz bilo kod dela Odyssey-a.

Takođe, u Odyssey-u je sada omogućen pregled artikala u onom formatu u kome se oni prikazuju krajnjem korisniku, što značajno olakšava i ubrzava proces obrade.

U novoj verziji kataloga, između ostalog, promenjena je kontrola za prikaz artikala, koja omogućava brže iscrtavanje podataka i u okviru koje je moguće ispisivanje dodatnih podataka o prodaji (cene, rabata, marže). Važna praktična novina za krajnje korisnike kataloga je mogućnost da na već postojeću cenu za određeni artikal dodaju svoju maržu i na taj način kreiraju svoju cenu za artikal.

Uz pomenute i mnoge druge prednosti, nova generacija naših proizvoda potpuno je prilagođena jednostavnoj i udobnoj upotrebi u svakodnevnom radu.

Podelite vest