Postanite zastupnik

Lista tržišta Prijavite se za zastupnika Lista naših zastupnika
Država Naziv firme Adresa Telefon E-mail Kontakt osoba
Hrvatska Autoinovacije d.o.o. Kornatska 1e +385 91 576 12 00 info@autoinovacije.hr Edin Osmanagić

Kako bismo svim korisnicima u autoindustriji koji se bave proizvodnjom, veleprodajom i maloprodajom autodelova širom sveta obezbedili profesionalnu uslugu, brzi pristup našem softverskom sistemu i pružili rešenja prilagođena njihovim potrebama, uveli smo sistem zastupništva po tržištima.

Cilj nam je da za svako pojedinačno tržište imamo zastupnika, preduzeće koje uspešno deluje na aftermarket tržištu i bavi se prodajom ili proizvodnjom autodelova, ili razvija softverska rešenja, i koje će za korisnike na datom tržištu promovisati i obezbeđivati naša softverska rešenja.

Mi našim zastupnicima ustupamo na korišćenje proizvode i tehnologiju, za koje oni na svom tržištu pronalaze mrežu korisnika i prema potrebama njihovog poslovanja personalizuju rešenja našeg sistema, održavaju korisničke sisteme i pružaju usluge tehničke podrške.

Zastupnik vodi kompletan menadžment korisnika na svom tržištu, sklapa sa njima korisničke ugovore, vrši naplatu za svoje usluge od čega dogovoreni procenat uplaćuje nama kao vlasniku proizvoda.

Ovakav sistem poslovanja našim korisnicima na udaljenim tržištima obezbeđuje najkvalitetniju uslugu, neposredan kontakt sa pružaocima usluga i prednost komunikacije na maternjem jeziku, a zastupnicima omogućava da uspešno posluju obezbeđujući savremena softverska rešenja korisnicima u autoindustriji na svom tržištu.

U nastavku se upoznajte sa karakteristikama našeg softverskog sistema. QUANTUM-AutoMARKET softverski sistem omogućava standardizovanu obradu proizvodnog ili prodajnog asortimana autodelova, i njegovo profesionalno predstavljanje i prodaju kupcima putem Webshop aplikacija. Svi procesi u sistemu se odvijaju putem web aplikacija, od aplikacija za obradu asortimana, preko pratećih aplikacija sistema, do aplikacija koje ga predstavljaju kupcima.

Jednostavnom upotrebom aplikacija korisnici samostalno obrađuju artikle iz ponude i kreiraju web katalog svoje ponude. Korisnici kreiraju bazu podataka putem Odyssey Online-a - web aplikacije za obradu artikala i izradu baza podataka koja je potpuno kompatibilna sa TecDoc bazom podataka. Nakon obrade asortimana naši korisnici svoju ponudu predstavljaju i prodaju kupcima putem aplikacije Webshop - aplikacije za predstavljanje i prodaju obrađenog asortimana na Internetu.