WEBSHOP

WEBSHOP

30 dana besplatnog korišćenja

Kako biste se na praktičan način upoznali sa mogućnostima koje Vam trgovina putem interneta pruža, omogućavamo Vam kreiranje sopstvenog Webshop sistema koji možete besplatno koristiti u periodu od 30 dana od trenutka aktivacije.

Sistem se sastoji od aplikacije Odyssey Online, koja služi za izradu baze podataka i aplikacije Webshop koja služi za predstavljanje i prodaju  asortimana definisanog u aplikaciji Odyssey Online. Za svrhu testiranja Webshop sistema imate mogućnost da odaberete do 10 brendova iz TecDoc baze. Za artikle odabranih brendova, ako želite da testirate i tu funkcionalnost, možete da definišete cene i interne šifre, a prikazani podaci o artiklima biće identični podacima iz aktuelne verzije TecDoc kataloga. TecDoc brendove,  i jezik na kojem ćemo prikazati informacije, ćete odabrati prilikom popunjavanja prijave za aktivaciju Webshop sistema.

Testirajte Maloprodajni Webshop
Testirajte Veleprodajni Webshop

Nakon prijema aktivacionog mejla, koji sadrži pristupne podatke i uputstvo za rad,  asortiman artikala odabranih brendova iz TecDoc baze biće prikazan u Webshop sistemu.

Prijavite se za  testiranje Webshop-a!

Pozovite sve svoje kupce da posete Vaš Webshop i testiraju njegove mogućnosti!

Nakon isteka perioda od 30  dana od dana aktivacije  Webshop sistema, i uvida u njegove napredne funkcionalnosti i prodajne mogućnosti, možete da nas kontaktirate i mi ćemo Vam omogućiti dalje korišćenje sistema nakon dogovorenih uslova korišćenja.