TecRMI

Kvalifikovani tehnički servisni podaci

TecRMI (AuDaCon)  je softverski sistem koji čine rešenja za snabdevanje aftermarket tržišta kvalitetnim  tehničkim i servisnim informacijama vezanim za putnička i komercijalna vozila.

Kreator ovog sistema je nemačka softverska kompanija TecAlliance, distributer podataka i informacija za automobilsku industriju. Budući da TecRMI sistem omogućava inteligentno povezivanje sa postojećim katalozima rezervnih delova, sa ovom kompanijom smo sklopili Ugovor o poslovnoj saradnji i izvršili integraciju između našeg softverskog sistema i sistema TecRMI-a.

Snaga i kompetentnost TecRMI sistema leži u činjenici da TecRMI prikuplja podatke kojima snabdeva sistem isljučivo od proizvođača vozila i proizvođača delova, te stoga korisnicima nudi tačne i proverene informacije.

Integracija je omogućila nadgradnju našeg softverskog sistema važnim sistemom usluga koji se odnosi na obezbeđivanje tehničkih servisnih informacija i koji sada svim našim korisnicima daje mogućnost da u svojim Webshop sistemima za trgovinu autodelovima imaju i tehničke podatke iz TecRMI sistema.

Korišćenjem Webshop sistema naših korisnika, njihovi kupci koji se bave servisiranjem vozila sada mogu da dobiju sve relevantne informacije i kalkulacije vezane za servisiranje, kako bi u što kraćem roku profesionalno obavili svoje aktivnosti. Korišćenjem informacija koje TecRMI sistem nudi, servisni centri će biti u mogućnosti da obavljaju svoj posao prema specifikacijama proizvođača i da poboljšaju nivo svojih usluga.

Kroz TecRMI sistem, servisima su na raspolaganju sledeće specifikacije:

√ Servisni intervali

√ Specifične lista održavanja vozila

√ Izabrani dodatni rad

√ Specifične informacije održavanja, kao što su potrebni delovi, količine lubrikanata za relevantnu uslugu i slično

√ Dodatne važne instrukcije

Kroz TecRMI sistem servisima su na raspolaganju sledeće informacije vezane za popravku:

√ Opšti podaci o vozilu

√ Količine za punjenje/specifikacije lubrikanata

√ Obrtni momenti

√ Informacije o sistemu goriva, elektronici vozila, pojasevima

√ Testne vrednosti

√ Informacije o sistemu paljenja, kočionom sistemu

√ Tehničke ilustracije

Osim ovih tehničkih podataka vezanih za popravku, kroz Webshop sisteme naših korisnika, servisni centri će dobiti automatsku kalkulaciju potrebnih delova i odmah kroz Webshop sistem kreirati i slati porudžbine za ove delove.

Zahvaljući integraciji našeg softverskog sistema sa TecRMI sistemom, naši korisnici će svoju ponudu obogatiti novom uslugom pomoću koje će servisni centri u njihovim Webshop sistemima pronalaziti sve potrebne informacije vezane za popravku, poručivati potrebne delove, i na taj način optimizovati i povećati prodaju autodelova iz njihovog asortimana. Sa druge strane, servisnim centrima rad će biti olakšan, automatizovan i unapređen profesionalnim informacijama.