Crossfire

Aplikacija za automatizovano poređenje cenovnika

Crossfire je web aplikacija namenjena brzom i automatizovanom poređenju cenovnika, čiji je rezultat jasan pregled razlika u cenovnicima koji se porede i izvoz dobijenih rezultata u Excel fajl. Rezultati u Excel fajlu su podeljeni po sheetovima i u procentima prikazuju rezultate poređenja, kao što su artikli sa istom, povećanom ili umanjenom cenom.

Aplikacija je prvenstveno razvijena za trgovce i proizvođače u autoindustriji, ali i za sve druge trgovce koji žele da brzo i lako uporede cenovnike svojih dobavljača. Crossfire značajno ubrzava i automatizuje proces poređenja ponuda, što je veoma važna i ozbiljna aktivnost u poslovanju, eliminiše mogućnost greške pri poređenju, i prikazujući razlike u cenovnicima koji se porede pomaže pri efikasnom odabiru najbolje cene i ponude.

Ako se bavite trgovinom autodelovima, koristeći Crossfire možete da uporedite cenovnike različitih dobavljača, iako ne postoji direktna veza između njihovih fabričkih i OE brojeva. Kao rezultat poređenja, dobijate listu artikala (crossreference brojeva) iz oba cenovnika koji su u uporednoj vezi, pri čemu su njihovi uporedni brojevi prikazani u jednom redu.

Ako ste proizvođač u autoindustriji, Crossfire Vam omogućava da kreirate cross-reference listu između svojih brendova i kompetentnih brendova na tržištu.

Svim drugim trgovcima, Crossfire omogućava da uporede dva cenovnika istog dobavljača, pri čemu im se prikazuje rezultat sa pregledom razlika u upoređenim cenovnicima i daje mogućnost izvoza rezultata u Excel fajl.

Aplikacija je osmišljena tako da svim korisnicima omogući besplatan pregled i testiranje aplikacije, odnosno da im omogući neograničen broj poređenja sa limitiranim brojem prikaza rezultata. Kada korisnik želi da vidi sve rezultate poređenja, potrebno je da uplati određeni kredit transferom sa računa za pravna lica ili putem kreditne kartice. Naplaćivanje se vrši po učinku, odnosno po broju pogodaka u okviru rezultata poređenja, umanjivanjem iznosa uplaćenog kredita prilikom čega korisnik u svakom trenutku vidi stanje svog računa.

Aplikacija Crossfire je jednostavna za korišćenje, od velike pomoći u Vašim svakodnevnim aktivnostima, štedi Vaše vreme i novac zato što brzo i pouzdano pronalazi najpovoljnije cene i omogućava Vam da uspešno trgujete i da u svakom trenutku znate da ste odabrali pravu ponudu.